Till Betlehem

Min bror Daniel bodde och arbetade i flera år i Jerusalem och på Västbanken. Nu har han kommit hem till Sverige igen, och jag har bett om lov att få använda en artikel som han skrev om den heliga Birgittas pilgrimsfärd till Betlehem, brödhuset, och om hennes nutida systrar där. Den blir Kyrkkaffebloggens och Pilgrimslivetbloggens gemensamma lillejulaftonsfirande. ”De hjälpte till, och lagade mat åt alla dessa människor” — det kallar jag kyrkkaffeanda!

***

Herdar och får utanför Betlehem hösten 2012. Foto: Kjell Olof Bohlin

Birgitta i Betlehem – då och nu

En sommardag för länge sedan – det lär ha varit i mitten av augusti – reste en svensk kvinna med sitt sällskap till Betlehem och besökte Födelsekyrkan. Och här fick hon se hur det verkligen hade gått till när Jesus föddes:

”Under stor vördnad föll jungfrun på knä för att bedja”, berättade hon. ”Medan hon sålunda var försjunken i bön, såg jag en rörelse i hennes sköte, och samtidigt på ett ögonblick födde hon en son, från vilken ett så starkt och obeskrivligt ljussken utgick, att solen inte kunde jämföras därmed.”

Särskilt förvånad över uppenbarelsen bör den svenska kvinnan inte ha blivit – tvärtom hade hon kommit hit just för att hon i en tidigare uppenbarelse hade blivit uppmanad att bege sig till Betlehem av denna anledning.

”Där ska jag på den plats det ägde rum visa dig på vilket sätt jag födde denne min son, Jesus Kristus, ty så har han behagat bestämma”, hade jungfru Maria sagt till henne.

Däremot kanske hon blev lite osäker på huruvida visionen i Betlehem verkligen stämde – för den liknade inte det hon tidigare hade hört om händelsen eller sett i bildframställningar.

Pilgrimsbön i Betlehem. Foto: Kjell Olof Bohlin

Men Maria uppenbarade sig ännu en gång och försäkrade att uppenbarelsen var korrekt. Det är ”folk som bara har vanlig mänsklig kunskap påstår att jag födde min son på det vanliga sättet”, förklarade hon.

Den svenska kvinnan var den heliga Birgitta, och hennes vision av hur Jesus föddes väckte en hel del intresse. Tidigare hade Maria framställts vilande på en bädd, men nu tog konstnärerna fasta på att hon i visionen böjer knä på marken inför den nyfödde och tillber honom. Birgittavisionens vägledande roll vid till motivets tillkomst är, som Aron Andersson skriver i boken Birgitta och det heliga landet, uppenbar. Lika uppenbart är att textrader som “du är ett barn som ligger på ett jordgolv, du fryser om vi inte griper in” (ur Ylva Eggehorns psalm ”Innan gryningen”) bygger på Birgittas uppenbarelse.

Idag är Birgitta tillbaka i Betlehem – eller åtminstone hennes systrar. Sedan början av 2000-talet driver systrar från birgittinorden gästhemmet St Mary’s House i centrala Betlehem, och det dröjde inte länge innan de hamnade i den andra intifadans hetluft. Vid ett tillfälle hade systrarna – sju till antalet – och det strategiskt belägna klostret 80 beväpnade palestinska män på besök, och därmed hamnade klostret i den israeliska skottlinjen. En palestinsk soldat som gick ut på verandan blev skjuten till döds.

”Vi hade tagit med oss sakramentet från kapellet och hade det med oss hela tiden när vi gick in i de säkraste grottorna under vårt hus, som var nära kapellet”, berättar klostrets moder Teresa. ”Där stannade vi och bad hela tiden.”

Och också i denna situation var arvet från ordens grundare levande.

”De gjorde ungefär vad Birgitta skulle ha gjort: de hjälpte till, och lagade mat åt alla dessa människor. Så det blev till något positivt också för dem”, säger
Birgittasystrarnas generalabbedissa moder Tekla.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.