Julevangeliet ur The Message

Nya testamentet -- The Message på svenska.

I höst har Libris gett ut en ny och lite annorlunda bibelöversättning, Nya testamentet ur Eugene Petersons The Message. Eugene Peterson är en amerikansk teolog som undervisade blivande pastorer i Bibelns båda huvudspråk, hebreiska och grekiska, i många år, och som i sitt eget arbete som pastor ofta gjorde egna översättningar av de texter som han skulle berätta för församlingen om. Till slut blev det en hel bibelöversättning, och den har blivit enormt spridd och använd i den engelskspråkiga kristenheten. Nu finns alltså Nya testamentet på svenska, översatt av Felix Larsson tillsammans med en grupp språkgranskare. Och vad passar bättre idag än att vi på Libris delar med oss av berättelsen om Jesu födelse ur Lukasevangeliet?

***

Vid samma tid höll kejsar Augustus folkräkning i hela kejsardömet. Det var första folkräkningen med Quirinius som ståthållare i Syrien. Alla blev tvungna att åka till sina stamfäders hemstäder och prickas av. Alltså fick Josef resa från byn Nasaret i Galileen till Davids stad Betlehem i Judeen på grund av folkräkningen, eftersom han var ättling till David. Maria, hans fästmö, som väntade barn, for med.

Medan de var där blev det dags för henne att föda. Hon fick en pojke, sitt första barn. Hon lindade in honom i en filt och lade honom i en krubba med hö, för de hade inte fått plats inne på värdshuset.

En bit därifrån hade några fåraherdar slagit läger och turades om att vakta fåren på natten. Plötsligt stod en ängel från Gud mitt ibland dem och Guds härlighet strålade omkring dem. De blev skräckslagna.

– Var inte rädda, sa ängeln. Jag kommer för att berätta att något stort och roligt har hänt för alla människors skull i hela världen: en frälsare har just fötts i Davids stad, en frälsare som är Messias och er herre. Detta ska ni leta efter: ett spädbarn som ligger i en krubba inlindat i en filt.

Med ens fick ängeln sällskap av en väldig änglakör som sjöng lovsånger till Gud:

– Ära vare Gud i himlarnas höjder, och frid åt alla människor i världen som behagar honom.

När änglakören hade försvunnit upp i himlen vände sig fåraherdarna till varandra och sa:

– Vi skyndar oss till Betlehem, så att vi får se det som Gud har avslöjat.

De rusade i väg och hittade Maria och Josef och det lilla barnet i krubban. Nu hade de med egna ögon sett allt, och för alla de träffade berättade de vad änglarna hade sagt om barnet. Alla som hörde herdarna häpnade.

Men Maria sa inget om det, utan höll det inom sig som ett kärt minne.

Fåraherdarna gick jublande tillbaka medan de lovsjöng och tackade Gud för allt som de hade fått uppleva. Allt var precis som de hade fått veta!

***

Och här kommer G F Händels version av änglarnas lovsång ur oratoriet Messias, inte alls lika känd som hans Halleluja-kör men antagligen minst lika viktig för honom själv. Sjung med, sjung med!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.