Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Åsa om delaktighet

Av Posted on Inga taggar 0

För ett litet tag sedan var jag ju i Solberga och berättade, och det var en fantastiskt fint ordnad förmiddag jag fick vara med om där. Inte minst tunnbrödsklämmorna och andakten har hamnat på min högst inofficiella kyrkkaffetopplista!

Innan jag skulle komma skickade diakonen Ingrid ett par exemplar av församlingsbladet, och där hittade jag en så fin intervju med Åsa Löf i Hålta. Jag har bett om lov att återge den (Hålta är en grannförsamling, och jag träffade Åsa i Solberga), och här kommer den:

Hur är du delaktig i församlingen? Jag är bland annat med och ordnar bakstuga i Hålta församling. Vi bakar kaffebröd till kyrkkaffet. Det är en sak som alla klarar av. Vi både skrattar och pratar om djupa saker, vilket faller sig naturligt när man arbetar med händerna. Ibland läser vi något vid kaffet och provsmakningen.

Varför är det viktigt att få med många? Att hjälpa andra till Jesus är ju vår viktigaste uppgift. Det är mycket lättare att ta steget in i kyrkan om man har en praktisk uppgift. Jag tänker mig ibland församlingen som en myrstack. Jesus är i centrum och alla i församlingen drar sitt strå till stacken för att bygga upp församlingen. Alla behövs!

Hur får vi fler att bli delaktiga i församlingen? Genom att vi som redan är aktiva frågar andra om de vill hjälpa till. Många kan behöva få en fråga för att våga ta steget. Det gäller att dela upp uppgifterna så att många gör lite och inte tvärtom, att få gör mycket. För att detta ska fungera måste man ha en ansvarig i församlingen som är som en spindel i nätet. Jag tror också att det skulle vara bra med en informationsstund från kyrkorådet några gånger per år, gärna under kyrkkaffet. Om man vet vad som är på gång blir man mer delaktig och förhoppningsvis mer aktiv.