Små framsteg

Här kommer en liten rapport från North Pokot i Kenya! Där arbetar Rotary Doctors med primärvård — en jeep med sjukvårdspersonal och sjukvårdsutrutsning körs ut regelbundet, och så blir det vårdcentral där människor bor — och i det ingår hälsoinformation.

Jeepen har kommit!

En vanlig dag vid den mobila barn- och mödravårdskliniken i North Pokot.

Massor av mammor med barn kommer. Byhälsovolontärerna har nått ut med budskapet att jeepen med den rullande kliniken kommer till byn just denna dag.

Selina Kalamunyang pratar med kvinnorna om fördelarna med familjeplanering. I North Pokot finns många fördomar och myter om preventivmedel: att det gör kvinnor sterila, att det är farligt och så vidare.

Det är viktigt att nå ut med korrekt information så att kvinnorna får möjlighet att efterfråga preventivmedel och slipper genomgå alltför många graviditeter. Då kan de istället ge de barn de har en bra framtid.

Selina är själv från Pokot och pratar pokotspråket, så hon kan förklara och är en bra förebild. Långsamt har efterfrågan på preventivmedel ökat.

Det här är ett av flera områden där Rotary Doctors har engagerat sig därför att det har blivit tydligt att det finns stora behov. Hela organisationen började på det viset: min farfar, som var journalist, reste i flera länder för att skriva om vad som pågick där. Människor som han mötte trodde ofta att han var läkare och bad honom om hjälp. När han hade varit med om det ett tag började han fundera på vad han kunde göra, och så kom han på att en hel del av hans vänner och bekanta i Rotary var vänner och att de kanske skulle vilja hjälpas åt. Så uppstod läkarstafetterna där läkare från Europa arbetar sex veckor vardera på sjukhus och i områden där det inte finns läkare så att det räcker. Med tiden har läkarnas rapporter från arbetet resulterat i många utvecklingsprojekt med bland annat nutritionsinformation för småbarnsföräldrar, latriner, brunnar, vaccineringskampanjer och, som nu, preventivmedelsinformation.

För att läkare som inte var med i Rotary också skulle kunna hjälpa till startade min farfar tillsammans med vänner på Erikshjälpen också Skandinaviska Läkarbanken.

Läs mer här!