November ut

Nu är det egentligen vantväder i Malmö och Lund, men har man såhär fina halvvantar (tack kära Mia!) så försöker man ju använda dem åtminstone månaden ut!