Förändring för kvinnor

En nyhet från en av de biståndsorganisationer som min farfar grundade, Rotary Doctors! Nu när jag arbetar i Vetlanda då och då och arbetar mycket med material från Vetlanda tänker jag på den på ett nytt sätt, för det var tack vare att min farfar samarbetade med Erikshjälpen som arbetet kunde komma igång så snabbt som det gjorde och växa utanför Rotarys sammanhang.

Nyheten är ett projekt som syftar till bättre hälsa för kvinnor i ett av de områden där läkarna arbetar.

Bild: Rotary Doctors

Nu startar Rotary Doctors och Inner Wheel-doktorn projektet ”Kvinnors rätt till hälsa” i ett nytt område, i Loopet i North Pokot i Kenya.

Målsättningen med ”Loopet for Change” är att starta en förändringsprocess i samhället så att kvinnors rätt att bestämma över sin egen hälsa och kropp respekteras.

Bild: Rotary Doctors

Men projektet startar genom samtal med män; lokala ledare, byäldste, chiefs.

Det är viktigt att de förstår projektet och stödjer det.

Efter det har kvinno-, mans- och ungdomsgrupper bildats, och nu i slutet av april ska de få utbildning för att kunna sprida kunskap och jobba för förändring i sina lokalsamhällen.

Mottagning på en av dispensärerna. Bild: Rotary Doctors

Nu i början av projektet har också statistik samlats in.

Dels från hälsodispensären i området: hur många kvinnor kommer på mödravård, hur många kvinnor föder sina barn på kliniken, hur många kvinnor använder preventivmedel?

Dels från skolan; hur stor andel av barnen börjar skolan, och av dem hur många är flickor, hur länge går de i skolan, hur många flickor hoppar av skolan, hur många går vidare till ”secondary school”?

Det är information som ska samlas in varje år under det treåriga projektet för att se om flickor och kvinnor får bättre tillgång till hälsovård och skolgång.

Sedan samlas också annan information in, bland annat om om kvinnlig könsstympning, men det är inte så exakt statistik eftersom sådant ofta sker i det fördolda.

Inner Wheels IW-doktors projekt och Forum Civ stödjer projektet.

Hoppas att allt ska gå bra för alla som arbetar med projektet, att männen ska förstå att det är viktigt och stötta det, och att kvinnor och flickor ska våga berätta hur de har det och ta emot den vård och det stöd som finns att få!

Vill du stötta arbetet?
Bankgiro: 900-4722
Plusgiro: 900472-2
Swish: 900 47 22

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.