Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Bidra till folkminnen

Här är ett roligt projekt: Institutet för språk och folkminnen vill fråga ut oss (svenska folket) om stickning!

Bild: Institutet för språk och folkminnen

Såhär presenterar institutet satsningen:

Med den här webbfrågelistan vill vi samla in kunskap och minnen om alla former av stickande. Har du några speciella minnen kopplade till stickning? Kanske stickar du själv? Hur ser du på stickning?

Frågorna i frågelistorna som länkas nedan är avsedda som hjälpmedel och inspiration. Du behöver inte svara på alla frågor, och du får gärna skriva även om sådant vi inte frågar efter. Det går alldeles utmärkt att enbart berätta fritt om stickande och stickat.

Om du har foton eller andra bilder kopplat till det du berättar om stickning och stickat får du gärna dela med dig av dem. Ange i så fall fotograf och ifall Isof och andra som använder samlingarna får använda bilderna, till exempel för publicering.

Svaren på frågorna arkiveras för framtida och samtida forskning vid Isof. Materialet kommer även användas av Sofie Mortensen i samband med ett examensarbete i Kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet.

Jag kan inte låta bli att hoppas att många som hjälpstickare svarar, så att sådana berättelser och bilder hamnar i arkivet och blir tillgängliga för framtidens forskare. Att människor bryr sig om varandra och bryr sig om människor långt bort, medmänniskor som de sannolikt aldrig kommer att träffa, borde också vara en av bilderna av Sverige 2020, trots att så mycket signalerar egoism, revir och misstänksamhet. Allt det finns, men i stickvärlden är det mest på helt andra sätt, eller hur?

Här finns alltså inbjudan och formuläret.