Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Hit sprider våra hjärtan ljus

Vi har fått höra om soptippen i Bhalswa och om dagcentret Bread of Life i Balti. Här är ytterligare ett av de hjälpprojekt som kommer att få del av de pengar vi samlar in med hjälp av Hjärtan som sprider ljus! Texten är lånad från ett månadsbrev som Erikshjälpens ledare Bengt Swerlander har skrivit till Erikshjälpens vänner.

***

Alfas invånare bor i fallfärdiga hus eller i skjul som de har byggt av material från byggtippen. Foto: Erikshjälpen

Alfas invånare bor i fallfärdiga hus eller i skjul som de har byggt av material från byggtippen. Foto: Erikshjälpen

Här och var är marken svart efter brända bildäck. Vi befinner oss i området Alfa i staden Arad i Rumänien. Här dumpas gammalt byggmaterial och annan bråte – och här har cirka 500 människor sitt hem. De lever av vad de kan samla och sälja från soporna, som till exempel ståltråden i bildäck, och inkomsterna är knappa.

Vi träffar Julia som är volontär hos vår samarbetspartner här i Arad. Hon varnar oss för att gå i det svarta: ”Det går inte bort från skorna.”

Men barnen som bor här går ofta barfota. Deras fötter är såriga, både av smutsen och av vassa föremål de stiger på. Och när det blir vinter är det svårt att hållabarnen varma. Kylan tränger sig snabbt in genom de oisolerade husen och skjulen.

Julia vinkar till en pojke, och han börjar streta sig uppför kullen. Lite blyg inför oss andra kryper han in i Julias famn. De pratar lite, och han pekar på en vit barack.

– Jag går på er förskola där nere, säger han. Det är jätteroligt!

150 kronor kostar detta.

150 kronor kostar detta.

Julia berättar:

– När vi först kom till Alfa frågade vi barnen här vad de vill bli när de blir stora. De förstod inte frågan. Många av dem hade aldrig hållit i en penna innan de började i förskolan.

Erikshjälpen arbetar för att ge familjer värme. Men det handlar inte bara om ved och kläder. Det handlar om hopp. Om att känna att någon bryr sig. Om en famn att krypa in i.

Allt detta blir möjligt om vi hjälps åt.

I Rumänien arbetar Erikshjälpen, bland annat genom organisationen NetWorks, med att lyfta människor ur fattigdom och se till att barnen får det bra.

Julia med en av Alfas förskoleelever. Foto: Erikshjälpen

Julia med en av Alfas förskoleelever. Foto: Erikshjälpen

Vi arbetar med:

• akutinsatser, exempelvis med ved på vintern. Husen är enkla och saknar isolering.

• självförsörjning, så att familjerna får en inkomst och på sikt klarar sig utan stöd.

• förskola och läxhjälp, så det blir lättare för barnen att börja och att hänga med i skolan. De flesta av föräldrarna kan inte läsa och skriva.

• att stärka självkänslan hos de allra fattigaste familjerna, för att få dem att se och tro på att de själva kan förändra sina liv.

***

Arbetet i Alfa är alltså en av de verksamheter som kommer att få del av resultatet av Hjärtan som sprider ljus. Berätta för alla ni känner!