Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

En fantastisk idé

Av Posted on Inga taggar 0

Den här nyheten gjorde mig ledsen och glad på samma gång.

Ledsen: många patienter som är inlagda på sjukhus dör ensamma. Den lilla statistik som finns visar att av de patienter som får palliativ vård, alltså vård i livets slutskede, är det 23% av dem som dör på sjukhus som dör ensamma, medan motsvarande siffra på vårdhem är 12%.

Glad: en av dem som tog del av rapporter om detta var en läkare som bestämde sig för att göra något.

Nu har Charlotte Thålin och kollegorna i ett unikt projekt byggt upp ett system med volontärer på två avdelningar på medicinkliniken. Volontärerna från Röda korset hjälper till med stöd i livets slutskede och vid ensamhet och ångest. Sjukhuset är först i landet med att arbeta så här.

Hittills har ett sextiotal patienter erbjudits samtal. Nu har sjukhusets styrelse beslutat att göra projektet permanent och arbetssättet ska utvidgas till alla avdelningar på medicinkliniken, för att sedan spridas över sjukhuset. (…) Läkaren Charlotte Thålin säger att målet är att minska oron och att färre ska dö ensamma.

– Jag hoppas att vi kan bli ett föredöme för andra sjukhus.

Volontärer alltså. Med omsorgsfull rekrytering och handledning blir de fantastiska resurser i arbetet. En av dem som berättar i artikeln är en pensionerad sjukgymnast som säger: ”Det är så skönt att som före detta sjukvårdspersonal få sätta sig ner och ta den tiden som jag aldrig hade när jag jobbade.” — Och visst skulle man önska att vårdpersonalen kunde få ta sig den tiden, men till och med då skulle volontärerna säkert kunna ha mycket att tillföra.

Vad säger ni?