Moderskapsförpackningen har kommit till Skottland

Den finska moderskapsförpackningen kom till efter andra världskriget (i Finland vinterkriget och fortsättningskriget) när många barn dog under sitt första levnadsår — och den har varit en självklar del av barnfamiljernas liv sedan dess.

Nu har Skottland tagit efter idén, och det är en stor nyhet! Jag såg ett reportage häromdagen:

Scottish Baby Box

Men när jag letade efter det för att kunna visa det här på bloggen hittade jag många fler. Roligt att babypaket är en så stor nyhet! Här berättas det om initiativet innefattade en designtävling — nämligen den om hur lådan skulle se ut:

Design competition — Scottish Government

Och här presenterar Nicola Sturgeon lådan:

Baby Box — Nicola Sturgeon

Här är ett av flera nyhetsinslag på Youtube:

Baby Box — news

Och här är ytterligare ett:

Baby Box — news II

Visst är det en fantastisk nyhet? Tänk om det gick att göra något liknande som kunde skickas med hjälpsändningarna till alla flyktingläger! Innehållet måste anpassas till olika klimat, förstås. — Ja, jag inser såklart att det här är en oerhört kostsam variant av de startpaket som många arbetar med redan nu och sedan många år. Men tänk om vi kunde göra dem såhär bra!