Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Trygga platser för barnen som är på flykt i Irak

Av Posted on Inga taggar 0

Det är ju inte precis så att allt har lugnat ner sig i världen bara därför att Europas gränser är stängda. Många av de flyktingar som kom till Sverige medan det gick att ta sig hit är från Irak. Hur är det där nu? Erik Johansson som leder EFS internationella arbete svarar på några frågor.

***

Mors dag är förberedd i ett av CAPNI:s Child-Friendly Spaces. Foto: CAPNI

Hej Erik! Hur skulle du beskriva situationen i Irak just nu?

Situationen i Irak är fortsatt kritisk. Sedan Europa stängde sina gränser finns det inte längre någonstans att fortsätta sin flykt. Den pågående offensiven som har som mål att befria Mosul från ISIS har skapat nya flyktingströmmar ovanpå den redan ansträngda situationen. Men i Mosul-fallet är det nu sunnimuslimer som nu flyr undan striderna. I den kurdiska regionen i norra Irak är de mycket noga med att inte släppa dessa nya flyktingar för långt in på det egna området — det finns en rädsla för att det bland dessa sunnimuslimer finns många som egentligen är ISIS-sympatisörer, men som nu tvingats på flykt. De har ju tidigare valt att stanna kvar i Mosul under ISIS styre.

Erik Johansson. Foto: privat

Vilka är det som EFS samarbetar med där?

EFS samarbetar med en lokal kristen organisation som heter CAPNI — det betyder Christian Aid Program Nohadra Iraq. CAPNI har arbetat i regionen i ungefär 20 år och har ett omfattande arbete bland flyktingar, internflyktingar och också bland den så kallade värdbefolkningen, det vill säga alla de människor som ställer sina resurser till förfogande för att ta emot människor på flykt.

Med nymålade ägg från dagens pysselpass. Foto: CAPNI

Vad är det ni arbetar med?

Bland CAPNI:s olika projekt har EFS valt att fokusera på det som kallas Child-Friendly Spaces, CFS, som är ett slags fritidsverksamhet för barn i flyktingläger. Dit kan barnen komma efter skoldagen — de som är så lyckligt lottade att de kan gå i skolan — och få hjälp med läxorna. De kan få stödundervisning i skolämnen, men också i assyriska och kristendom. Och så får de möjlighet att leka, dansa, sjunga, rita, måla och så vidare. Allt detta under ledning av utbildade pedagoger.

Äggmålning. Foto: CAPNI

Kan man hjälpa till både i etablerade flyktingläger och bland flyktingar utanför lägren?

CAPNI har en lång rad olika projekt igång. De bistår människor i läger och utsatta människor på olika håll i samhället.

Vad är det som gör att arbetet i de här områdena är så komplicerat?

På många sätt är det relativt enkelt för oss att arbeta i norra Irak, och samarbetet med CAPNI har hittills fungerat väl. Men vi måste hela tiden vara vaksamma för den höga grad av korruption som finns på olika sätt i Irak. Det är inte så lätt att förhålla sig till den eller att genomskåda den när det behövs.

Paus i lekandet för gruppfoto. Foto: CAPNI

Om man vill engagera sig mer praktiskt för barnen som är på flykt i Irak, vad kan man göra då?

Det är inte så lätt att göra något konkret för flyktingar i norra Irak, men man kan bidra med pengar. Allt som behövs finns att köpa i regionen, och därför är det framför allt pengar som behövs. En grupp unga vuxna från Sverige har gjort en resa för att besöka området, och en av dem har varit volontär i norra Irak i två månader nu under våren.

***

Tack Erik!