Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Svälten i Rift Valley är ett faktum — var med och hjälp till

Hur har det kunnat bli en humanitär katastrof igen? Svält på fyra ställen samtidigt? Hade vi inte lärt oss hur man arbetar för att sådana situationer aldrig ska uppstå mer?

Såhär såg det ut när KeA Arnlund och hans medarbetare tog en tur ut på landsbygden utanför Loki i Rift Valley i Kenya häromdagen. Bilden är inte arrangerad — djuren dör i torkan mitt bland människorna. Och sedan? Sedan finns inget kvar att äta.

Det här är en vattenkälla som tolv familjer förlitar sig på.

Birgitta skriver:

”Den svåra torkan i vårt område tar sig olika uttryck. Varje blad tas till vara. Efter kyrkan fyller man de få löv som finns kvar i plastpåsar för att ta hem som foder åt sina får och getter. I bushen dukar de flesta djuren under och även människor.”

Irrationellt att samla blad i plastpåsar? Det kan vi ju tycka, vi som har allt i stort sett allt vi behöver inom räckhåll.

Kea och Birgitta arbetar för Barnmissionen, och inom kort kommer de att börja distribuera matstöd till de mest utsatta familjerna både på landsbygden och i Loki. Birgitta har redan ett system, ibland kallas det ”Birgittas matkasse”, med fadderbetalade matpaket till familjer där barnen är undernärda och riskerar att inte klara av skolan — det har inte med svälten att göra från början utan med att många familjer i Loki har det mycket svårt ekonomiskt, men det gör ju att det redan finns ett upparbetat system för inköp och packning och fördelning.

Birgittas matkasse fortsätter som tidigare — och jag frågade Birgitta vad de akutmatpaket som hon börjar arbeta med nu kommer att innehålla. Hon svarade:

”Vi köper in maten här genom en lokal handlare. Maten kommer från odlingar i västra Kenya. Vi köper in majs (majskorn), böner, ris och vegetabilisk olja i dunkar. Utdelningen sätter igång i morgon, först i det område KeA besökte. Men vi kommer också att dela ut mat här i Loki till de mest behövande.”

Vill du vara med och göra en mycket konkret insats för familjerna runt och i Loki? Läs om Keas intryck från landsbygden och sprid länken!

Bidrag till matpaketen skickar man till Barnmissionen på något av de här tre sätten (skriv ”Mathjälp Kenya”):

Swish: 9010802, Bankgiro: 901-0802, Plusgiro: 901080-2